”Kaikki elävät organismit, ihmiset mukaan lukien, vastaanottavat
koko ajan tietoa ympäristöstään analysoimalla erilaisia energiakenttiä.
Koska me ihmisinä olemme tulleet riippuvaisiksi kirjoitetusta
sekä puhutusta kielestä, me olemme unohtaneet miten
kommunikoida aistiemme kautta.” 

– Bruce H. Lipton, 2005 – 

Kehomme viisaus

Kehomme on todella huikea kokonaisuus. Se kantaa mukanaan sellaista viisautta, jota edes tiedemiehet eivät ole pystyneet täysin ymmärtämään. Kaikki tämä vuosisatojen tutkimustyö ihmiskehosta, ei ole vieläkään antanut meille todellisia vastauksia siitä, miten kehomme toimii, hyvin haastavienkin tilanteiden edessä. Uskomattomia selvitymistarinoita on jo luettavissa, vaikka kehon selvitymisestä ei ole ollut minkäänlaisia tieteellisiä takuita. 

Näille selvitymistarinoille on löydettävissä kuitenkin yksi yhteinen piirre: kiinnostus omaa kehoa kohtaan ja oman kehon kuuntelemisen oppiminen. Silloin, kun kehosi oireille ei löydy minkäänlaisia lääketieteellisiä selityksiä, kaikista mahdollisista itse havaitsemistasi oireista huolimatta, on tullut aika istahtaa oman kehosi äärelle ja alkaa luomaan uutta kommunikaatio yhteyttä oman kehosi kanssa. Meidät on ihmisinä opetettu luottamaan kirjoitettuun sekä puhuttuun tietoon varsinkin silloin, kun tuo tieto annetaan meille tarpeeksi vakuuttavasta lähteestä. Hyvin harvalle on opetettu lapsesta lähtien ymmärtämään oman kehomme viestejä ja toimimaan näiden hienojakoisten viestiemme mukaan. Tämän vuoksi emme ole tottuneet käyttämään oman kehomme viisautta tietolähteenä ja sen vuoksi kehomme viestien aistiminen on aikojen saatossa surkastunut. Tämä kaikki vain ja ainoastaan sen vuoksi, että emme ole käyttäneet näitä aistejamme. Emme osaa luottaa enää kehoomme, koska emme ymmärrä oman kehomme viestejä, eikä kukaan ole ollut opettamassa meille tätä taitoa. 

Aistijärjestelmämme

Aistijärjestelmä voidaan jakaa karkeasti kymmeneen osaan sen mukaan, miten selkeinä ja voimakkaina aistiärsykkeet kehossa ilmenevät. Nämä aistimistasot, voidaan jakaa edelleen tietoiseen sekä tiedostamattomaan tapaan aistia maailmaa, sen mukaan mieten tietoinen olet kehosi lähettämistä viesteistä. Jos esimerkiksi tunnet kipua kehossasi, niin silloin olet ohittanut jo viisi tärkeää kehosi viestintätapaa, joilla olisit voinut estää kivun kehittymisen kehoosi. 

Eikö kuulostaisikin houkuttelevalta ajatukselta oppia ymmärtämään oman kehosi viestejä niin, että voisit estää erilaisten kipujen ja kolotusten muodostumisen kehoosi? Kehomme aistimaailma on luotu aikojen myötä täydelliseksi juuri tähän hetkeen ja tähän maailman aikaan, siihen ympäristöön johon synnymme. Oma kehomme kantaa tämän vuoksi hyvin laajaa viisautta siitä mikä on meille hyväksi ja mikä ei ole kovin hyväksi omalle hyvinvoinnillemme. Se minkä vuoksi monet yrityksemme löytää tasapaino kehoomme epäonnistuvat, löytyy yleensä siitä, että emme osaa kuunnella oman kehomme ohjeita. Tämän sijaan nojaamme tietomme mieluummin muiden ihmisten viisauteen ja heidän omiin kokemuksiinsa, vaikka heidän ohjeensa eivät ole välttämättä luotu sinun kehoasi varten. Miksi et siis opettelisi kysymään oman kehosi mielipidettä asiaan, koska se on luotu juuri sinua varten, omaksi tueksesi tämän fyysisen elämäsi ajaksi. Jos kehosi oireilee jatkuvasti erilaisista syistä, silloin selvästikin teet jotain väärin. Kuljet toisin sanoen omaa sisäistä ohjaustasi vasten, etkä ehkä edes osaa tulkita kaikkia niitä aistimuksia, joita kehosi sinulle viestii. Miten turhauttavalta se saattaakaan tuntua, etsiä alati vastauksia itsesi ulkopuolelta, vaikka kaikki vastaukset löytyvät omasta kehostasi. 

Tasapaino

Universumi tekee uskomattoman paljon asioita meidän terveytemme ja hyvinvointimme eteen, mutta se ei pysty tekemään aivan kaikkea puolestamme ja tasapainon vuoksi meillle on annettu syntymälahjana vastuu omasta kehostamme. Kuten elämässä yleensäkin, myös kehossamme on erilaiset toiminnot jakautuneet niihin, jotka aktivoivat kehoa automaattisesti ja niihin, jotka vaativat aktivointia meidän omien tekojemme ja valintojemme kautta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kehomme kautta olemme saaneet esimerkiksi uskomattoman tehokkaan ruoansulatusjärjestelmän, joka pilkkoo ja jakaa elintärkeät ravinteet eteenpäin kehomme ravinnoksi ilman, että meidän pitäisi tietoisesti valvoa sen toimintaa. Oma osuutemme vastuusta tulee eteen siinä, että osaamme ravita kehoamme juuri omalle kehollemme tärkeillä ravinteilla. Kehomme on myös koostunut uskomattoman älykkäästä lihaksistosta, joka tukee kehomme liikkuvuutta sekä joustavuutta omilla älykkäillä ratkaisuillaan ja omaksi vastuuksemme on jätetty kehomme liikuttaminen juuri oman kehomme vaatimalla tavalla. Näin ollen universumi on mahdollistanut meille todella uskomattoman koneiston käyttöömme oman kehomme kautta ja meidän vastuumme on pitää huolta omasta kehostamme, jotta voisimme tuntea olevamme elinvoimaisia ja terveitä läpi elämämme. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

HERÄSIKÖ MIELENKIINTOSI? 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Uudistuminen

Kehomme uusiutuu koko ajan. Joka ikinen sekunti koko elämämme ajan, jotain kuolee ja syntyy kehossamme uudelleen. Tutkimusten mukaan kehomme eri osat uusiutuvat täysin 7 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että juuri  nyt tällä hetkellä kehossasi ei ole enää yhtään samanlaista osaa, kuin mitä sinussa oli syntyesssäsi. Mikä saa kuitenkin kehomme ylläpitämään erilaisia vaivoja sekä sairauksia, vaikka kehomme uudistaa koko ajan itse itseään?

Oma kehomme on luotu pitämään suurinta osaa elintoimintojamme yllä ilman, että meidän tarvitsee sen enempää tarkkailla mitä kehomme sisäpuolella tapahtuu. Keho osaa pitää yllä tasapainoa, jos sille annetaan siihen mahdollisuus. Tämänpäivän kemiallinen kuormitus on kehollemme kuitenkin valtava taakka ja elämäämme on tullut paljon uusia synteettisiä aineita, joita keho ei välttämättä osaa samalla tavalla prosessoida, kuin luonnollisia aineosia. Ruokailutottumukset, liikunta, elämän rytmimme sekä sosiaaliset velvoitteet ovat luoneet aivan uudenlaisia paineita fyysisen kehon toiminnoille, aiheuttaen kehoon jatkuvaa epätasapainon tilaa. Kehomme toiminnallisuus on toisin sanoen venytetty monen yksilön kohdalla äärimmilleen ja uskonkin, että tämä itsemme ja voimavarojemme kuormittaminen on yksi selkein syy oman kehomme oireiluihin. Tulemalla tietoiseksi kaikista niistä tavoista, joilla voit kehosi toimintoja tukea, pääset antamaan kehollesi mahdollisuuden tehdä sinun puolestasi tuota tärkeää työtä, mihin se on aikoinaan luotukin: pitämään sinut elinvoimaisena ja terveenä. 

Elementit

Muinaisen kiinalaisen filosofian mukaan kaikki olomuodot maailmassa ovat syntyneet energian kulkeutuessa erilaisten elementtien läpi. Nämä elementit ovat hyvin tärkeässä roolissa myös fyysisen kehomme kannalta ja näiden elementtien tasapaino määrittelee hyvin paljon koko olemuksemme elinvoimaisuutta. Kiinalaiset puhuvat matkasta, askeleista, joita otamme elämämme aikana näihin elementteihin tutuessamme.

Hyvin monesti luulemme, että meillä ei ole kovinkaan paljon sanomista omaan fyysiseen olemukseemme tai sairauksiin, jotka tuntuvat periytyvän sukupolvilta toisille. Tutkimusten mukaan on kuitenkin arveltu, että geeniperimällä on ainoastaan 5% vaikutus fysiologisiin vaivoihimme tai sairauksiin. Loput 95% koostuu elintavoista, joihin olemme tottuneet. Jos tämä pitää todellisuudessa paikkansa, niin käsissämme on melkoiset muutokset avaimet. Valitsemalla oikeita asioita elämäämme, voimme vaikuttaa hyvin paljon omaan hyvinvointiimme ja muuttamalla omia elintapojamme, saatamme päästä muuttamaan myös niitä geneettisiä sairauksia, jotka ovat kulkeutuneet sukupolvilta toisille. Kehossamme piilee uskomattomia mahdollisuuksia, joita on alettu viime aikoina vasta laajemmin tutkimaan. Tämä uusi näkökulma oman kehomme fysiologiaan avaa eteemme saman tien täysin uuden mahdollisuuden vaikuttaa omaan olemukseemme positiivisesti. Kehomme muuttuu koko ajan, miksi emme mekin muuttuisi samaa tahtia?

Intuitio

Intuition sanotaan olevan kuudes aistimme viiden muun fysiologisen aistimme lisäksi. Se esittää suurta roolia elämässämme juuri silloin, kun teemme valintoja omaa elämäämme koskien. Intuition voisi sanoa olevan ensimmäinen aistimus, jonka saamme ennen meille tutumpia viittä aistimusta ja tämän vuoksi pidänkin omaan intuitioomme tutustumista niin tärkeänä. Se toimii erinomaisena suunnannäyttäjänä elämässämme. 

Itse olen henkilökohtaisesti huomannut miten paljon selkeämmäksi elämäni on muuttunut oman intuitioni vahvistumisen myötä. Mitä enemmän uskallan antautua intuitioni ohjaamaksi, sitä upeampia mahdollisuuksia näyttää avautuvan eteeni. Ainoat esteet tälle hienovaraiselle ohjaukselle ovat tähän mennessä olleet omat vanhahtaneet uskomukseni sekä erilaiset pienet pelot, joihin olen kompastellut. Intuitiomme on vahvasti sidoksissa omaan laajempaan tietoisuuteemme. Tietoisuutemme avautuessa eteemme yhä selkeämmin, näemme myös paremmin kaikki ne esteet, jotka ovat eteenpäin menomme tiellä. Intuitio liittyy tämän lisäksi myös hyvin vahvasti synkronismiin. Elämä tuo eteemme koko ajan pieniä vihjeitä siitä, mihin meidän kannattaisi kohdistaa askeleemme ja intuitio mahdollistaa meidän huomioida kaikki nuo hienojakoiset viestit, joita elämä meille niin auliisti jakaa. Eikö olisikin huikeaa, jos sinun ei tarvitsisi enää itse suunnitella elämäsi kulkua eteenpäin, vaan voisit vain antautua oman intuitiosi vietäväksi, joka haluaa vain ja ainoastaan kaikkein parasta sinulle. Voisi sanoa, että intuitio on oman laajemman itsesi kuiskauksia sinulle. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

HALUATKO OPPIA LISÄÄ? 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

VERKKOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

YHTEENSÄ 56 VIDEOTA JA YLI 10 TUNTIA OPETUSTA 

Lisämahdollisuutena osallistuminen yksityiseen opetusryhmään facebookissa mukavassa ja inspiroivassa seurassa lukuisten muiden koulutuksen käyneiden kanssa. 

KOULUTUKSEN HINTA 197 € (sis. Alv)

Hinta sisältää kirjallisen materiaalin koulutuksen tueksi
sekä ikuisen katseluoikeuden opetusvideoihin. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

KEHOSI HALUAA AUTTAA SINUA

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Selkeys  

Miten helposti löydämmekään itsemme usein väittelemässä itsemme kanssa omista valinnoistamme sekä päätöksistämme. Pohdimme ja puntaroimme etukäteen erilaisia vaihtoehtoja tuleville päätöksillemme ja koetamme saada varmuuden itselleemme siitä, mitä elämällemme saattaa tapahtua omien valintojemme myötä. Tämä erilaisten vaihtoehtojen puntarointi voi joskus venyä jopa vuosien mittaiseksi ja hidastaa turhaan eteenpäin menoamme. 

Tämä johtuu usein siitä, että koetamme tehdä päätöksiä päällämme. Emme useinkaan osaa ottaa mukaan päätöksentekoon omaa laajempaa tietoisuuttamme, joka auliisti jakaisin meille neuvoja, jos vain osaisimme kuunnella kaikkia kehomme aistimuksia. Erilaisten kehon aistimusten kautta meidän on mahdollisuus vastaanottaa selkeitä tuntemuksia omiin päätöksiimme liittyen. Oma laajempi olemuksemme haluaa auttaa meitä onnistumaan ja se ohjaa meitä mielellään elämässämme eteenpäin erilaisten kehotuntemustemme myötä. Laajempi tietoisuutemme ja kaikki rakkaat oppaamme puhuvat meille toisin sanoen kehomme aistimusten kautta. Keho on siinä mielessä loistava viestintäväline, koska sillä on sinulle ainoastaan kaksi selkeää vastausta. Keho osaa näyttää meille ainoastaan vihreää tai punaista valoa. Keho ei osaa empiä erilaisia valintoja, se on meidän mielemme tehtävä. Keho osaa aina kertoa meille mikä on meille hyväksi ja sen vuoksi kehon viestit ovat aina selkeitä. Kehon aistimukset sekä tuntemukset varoittavat meitä vaaroista ja innostavat meitä uusiin ihaniin kokemuksiin. Tämän vuoksi omiin kehotuntemuksiin on tärkeää tutustua. Ne ohjaavat meitä SELKEÄSTI eteenpäin. 

Alku ja loppu 

Tieteellisesti katsottuna olemuksemme on koostunut vain hyvin tiiviisti tiivistyneestä energiasta. Maailma fyysisen kehomme ympärillä jatkuu äärettömästi eteenpäin, emmekä ole vielä koskaan päässeet todistamaan oman maailmamme rajoja. Tämä sama toistuu myös fyysisen kehon sisälle mentäessä. Tutkittaessa fyysistä kehoamme syvemmin ihosta lihaksiin ja kudoksiin, aina solun atomitasolle saakka, huomaamme, että atomin ytimessä odottaakin tyhjyys. 

Tämä solujemme atomin sisältä löytyvä tyhjyys ei kuitenkaan varsinaisesti ole tyhjyyttä, vaan energian värähtelyä, joka ei ole ottanut itselleen muotoa. Näin ollen voisi määritellä, että meillä ihmisinä ei ole olemassa alkua eikä loppua, vaan jatkumme energiana äärettömästi niin sisään kuin uloskin päin. Tämä mielikuva olemuksestamme saa minut aina automaattisesti miettimään miksi tunnemme olevamme ihmisinä niin rajallisia, vaikka todellisuudessa olemme täysin rajattomia. Monesti asetamme omat rajamme fyysisen kehomme ulkorajoihin, emmekä ehkä koskaan pääse kosketuksiin oman valtavan laajuutemme kanssa. Mitä kaikkea voisimmekaan saavuttaa elämässämme, jos osaisimme ajatella olevamme äärettömiä ja ikuisia. Tuo samainen energia, joka jatkuu äärettömänä ympärillämme, muodostaa oman fyysisen kehomme myös solutasolta alkaen. Me olemme energiaa ja sen vuoksi meidän on helppo aistia erilaisia energialiikkeitä. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

OPI UUSIA ASIOITA ITSESTÄSI 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

NÄMÄ ASIAT OPIT KOULUTUKSEN AIKANA 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

AVAUDU UUDELLE YMMÄRRYKSELLE

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Ilo kaunistaa

En usko, että elämämme tarkoitus on pelkästään työskennellä ulkoisten puitteiden kanssa. Ulkonäöllä ei ole kovinkaan paljon merkitystä, jos et osaa hymyillä sydämestäsi käsin. Myöskään rikkauksilla ja saavutuksilla ei ole juurikaan merkitystä, jos tunnet sydämessäsi tyhjyyttä. Elämä mahdollistaa meille paljon uusia ihania kokemuksia, jos vain osaamme keskittyä olennaiseen ja kuulemme oman sisäisen ohjauksemme hienojakoiset äänet.