OMAN ELÄMÄN LUOMINEN HETKESSÄ 

Hyvin kauan sitten,
ennen ajanlaskumme alkua,
aikana jolloin kaikki tietoisuus luotiin siitä hetkestä käsin,
jolloin sydämemme oli täysin avoinna ja
läsnä kaikelle sille, mitä ympärillämme tapahtui…

…tuolloin elimme täydessä yhteydessä kaiken olemassa olevan kanssa.

Tuolloin tarinoita ei luotu ainoastaan mielikuvilla,
vaan tarinoita luotiin myös konkreettisilla teoilla
ja puhtaalla sydämen ohjauksella…

…tarkoituksena ainoastaan tuottaa iloa niin itsellemme kuin muillekin.

Vapaus voisi olla yksi tapa kuvata tuon ajan henkeä,
vaikka sanat ja niiden merkitykset olivatkin tuohon aikaan vasta syntymässä.
Sydämellä aistiessa sanat  tuntuivat turhilta ja sanojen
käyttömahdollisuutta pidettiin kovin rajallisena, koska….

…se mitä ylläpidettiin sydämessä, oli monin verroin merkityksellisempää.

Miten kukaan olisi voinut koskaan edes löytää sanoja
kuvaamaan tuota täydellisen yhteyden tunnetta, jota he kantoivat sisällään.
Tuolloin elettiin aikaa, jolloin kaikki ajatukset, kaikki tunteet
sekä kaikki teot puhuivat vain yhtä ja samaa kieltä…

… Sydämen Saagaa – Sydämen tarinaa, jota luotiin hetkessä.

SYDÄMEN SAAGA ™

OPI LUOMAAN SYDÄMELLÄSI

Sydämen Saaga 

Saaga kuvastaa muinaista perimätietoa, joka on kulkeutunut sukupolvilta toisille ja joka kantaa kertomuksissaan muistoa erilaisista tapahtumista sekä sankariteoista muilta aikakausilta. Se kuvastaa tarinaa, joka jää elämään maailmaan vielä pitkiksi ajoiksi senkin jälkeen, kun olemme poistuneet fyysisestä kehostamme. Saaga kertoo meille omasta ajastamme täällä maan päällä sekä kaikista niistä valinnoista, joita olemme tehneet oman elämämme aikana.  

Se kertoo teoistamme ja tunteistamme sekä tavoistamme elää omaa elämäämme. Kyse ei ole siis pelkästään vain taruista, vaan nuo tarinat kertovat aidoista kokemuksista, joita luotiin tuossa nimenomaisessa hetkessä. Tämä on yksi syy minkä vuoksi päädyin valitsemaan saaga-sanan kuvastamaan koulutuksiani, koska omissa koulutuksissasi tuota tarinaa ja noita sankaritekoja luodaan juurikin tässä hetkessä. Tämän lisäksi uskon, että oma sydämemme on vahvin ohjaaja omalle elämällemme. Se opastaa meitä koko ajan eteenpäin elämässämme sydämestämme kumpuavien halujen sekä toiveiden mukaan. Sydämen ohjaus auttaa meitä myös löytämään enemmän rakkautta elämäämme ja sillä on uskomaton kyky sytyttää nuo omat tarinamme eloon. Näistä kahdesta symboliikasta syntyi viimein ajatus Sydämen Saaga™–koulutuksista.

Symboli 

Sydämen Saaga ™ – symboliikka hioutui omaan lopulliseen muotoonsa vuoden 2017 aikana. Symboliikkaa aikoinaan piirtäessäni en aluksi edes ymmärtänyt mitä kaikkea se pitääkään sisällään ja sen jokainen yksityiskohta on hämmästyttänyt minua omalla viisaudellaan siitä lähtien. Jokaisella yksittäisellä symbolilla on oma merkityksensä ja ne nivoutuvat saumattomasti yhteen toistensa kanssa. 

Sinun tarinasi

Hyvin monesti luulemme, että oman elämämme raamit ovat valmiiksi annettuja, eikä meillä ole sen enempää sanomista oman elämämme kulkuun. Oletamme usein, että olemme ansainneet kaikki ne haasteet, joita kohtaamme ja kutsumme niitä usein kohtaloksi tai oman elämämme karmaksi, jotka meidän tulisi sovittaa. Tämä voi tuoda mukanaan meille hyvin rajallisia tuntemuksia omista kyvyistämme muuttaa elämäämme ja ajan myötä meistä voi tulla oman elämämme vankeja.

Tämä tuntemus sisällämme on kuitenkin suuri harha, jonka olemme rakentaneet itsellemme kaikkien lukuisten kokemustemme myötä, joita olemme kohdanneet tämän elämämme aikana. Kyllä, me olemme itse rakentaneet tuon harhan. Tässä piilee tämä koko elämämme kauneus. Meillä on mahdollisuus rakentaa elämämme uudelleen, jos niin vain haluamme tehdä. Voimme halutessamme rakentaa koko uskomusjärjestelmämme uudelleen ja luoda itsellemme uusia parempia muistoja, jos niin vain haluamme tehdä. Oman elämäsi muuttumiselle ei näin ollen ole mitään todellisia esteitä. Sinun täytyy ainoastaan olla valmis luopumaan vanhoista uskomuksistasi. Sinulla on täysi mahdollisuus muuttua ja luoda oma tarinasi uudelleen. Voin sanoa sen täydellä varmuudella, koska tiedän, miten olet luonut tämänkin hetkisen tarinan itsellesi. Luot elämääsi eteenpäin joka ikinen hetki joka tapauksessa, miksi et siis opettelisi luomaan sitä tietoisesti, omasta sydämestäsi käsin, omaa sydäntäsi vahvemmin kuunnellen.

SYDÄMEN SAAGA ™ 

 VOIT LUODA ELÄMÄSI UUDELLEEN

Yhteys kehoon

Ensimmäinen askel oman tietoisemman elämän luomisessa, on luoda yhteys omaan kehoosi ja siihen valtavaan aistijärjestelmään, joka keskustelee koko ajan ympärilläsi olevan energiamaailman kanssa. Tämä auttaa sinua huomaamaan kaikki hienojakoiset ohjaukset arjessasi, joilla sinua ohjataan kuuntelemaan tarkemmin sydäntäsi. Sydäntäsi kuunnellen teeet elämässäsi paljon parempia valintoja, niin oman kuin muidenkin hyvinvoinnin eteen. 
Opi tunnistamaan omat energiasi
Tätä Sydämen Saaga ™ – koulutussarjaa kuvastaa sana ILO, koska tulet tuntemaan aitoa iloa siitä, että pääset jälleen kokemaan tuon selkeän yhteyden itsesi ja koko valtavan energiamaailman välillä. Kyllä, tämä energiamaailman kanssa työskentely on ollut sinulle tuttua jo tuolloin hyvin kauan sitten, aikana jolloin kaikki tietoisuus luotiin siitä hetkestä käsin, jolloin sydämemme oli täysin avoinna ja läsnä jokaisessa hetkessä elämässämme. Etkö haluaisikin muistaa jälleen, miten voit tehdä saumattomasti yhteistyötä kaiken ympärilläsi olevan energian kanssa?

Taianomainen elämä

Olet varmaan kuullutkin jo puhetta energiakehosta ja ehkä olet kuullut myös jo erilaisia määritelmiäkin energiakeholle. Itsekin puhun omissa koulutuksissani energiakehosta, mutta en siitä näkökulmasta, että se olisi jotain sinusta erillistä, vaan siitä näkökulmasta, että oma energiakehosi on jo aktiivinen osa sinua tälläkin hetkellä ja halutessasi voin auttaa sinua tunnistamaan tuon kauniin värähtelevän energiaolemuksesi osana itseäsi.

Energiakehosta puhuttaessa yleisesti viitataan valokehoon ja sen aktivoituminen liitetään usein viidennen ulottuvuuden tietoisuustasoon. Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä valtavaa tietoisuutta, jota kannat mukanasi omassa energiakentässäsi ympärilläsi. Energiakehosi käyttöönotto tarkoittaa kirjaimellisesti tietoisuutesi laajenemista ja aistiherkkyytesi asettumista täysin uusille tasoille. Jos olet kuullut puhuttavan yliherkkyydestä, niin energiakehosi kanssa työskentely on tietoista herkkyyttä, sellaista aistiherkkyttä, jota voit tietoisesti käyttää oman hyvinvointisi hyväksi. Oman energiakehosi tiedostaminen avaa sinulle automaattisesti ovet aivan uudenlaiseen maailmaan – sellaiseen taianomaiseen maailmaan, jollaista et ole vielä koskaan aikaisemmin kokenut. Tai hyvin todennäköisesti oletkin jo kokenut tuon toisenlaisen maailman, mutta et ole kenties ymmärtänyt mistä tuolloin on ollut kyse. Energiakehosi on siis jo valmiina sinussa ja se toimii tälläkin hetkellä koko ajan hyväksesi, et vain ehkä ole ollut tietoinen oman energiakehosi olemassa olosta. Olen luonut nämä Sydämen Saaga ™ – koulutukset sinua varten, jotta voisit tulla tietoisemmaksi tästä omasta laajemmasta energiaolemuksestasi.

SYDÄMEN SAAGA ™

 TUO TAIANOMAISUUS TAKAISIN 

Hawaijilainen tarina

Vanha hawaijilainen kansantarina kertoo sateenkaarilapsista, joita kutsuttiin nimellä KAHUNA. HUNA tarkoittaa näkymätöntä voimaa, energiaa, joka piti sisällään kaiken mahdollisen tiedon elämän luomiseen. KA sen sijaan tarkoittaa mukanaan kantajaa. Tarinan mukaan sateenkaarilapsia pidettiin tuon elävän luomisenergian ylläpitäjinä

Heidän elämänsä koostui leikeistä, jotka opettivat heille elämän luomisen taitoja ja tarun mukaan heidän valtava innostuksensa ja uteliaisuus elämää kohtaan pitivät yllä myös heidän omaa nuorekasta olemustaan sekä loputonta iloaan. He jokainen esittivät oman roolinsa noissa päivittäisissä leikeissään ja toivat omalta kohdaltaan leikkiin mukaansa aina juuri tuolle hetkellä tarvittavan tiedon. Näin kaikki se mitä he loivat eloon yhteisten leikkiensä lomassa rakentuivat kokonaisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi sen viisauden pohjalta, jonka kukin osallistuja oli tuonut tähän yhteiseen leikkiin mukaan. Ajan kuluessa, erinäisten hyvin viattomien alkutapahtumien johdosta, heidän yhteytensä kaikkeen olemassa olevaan alkoi kuitenkin heikentyä ja ensimmäistä kertaa elämänsä aikana, he alkoivat tuntea erillisyyden tunteita. Tämä epävarmuus elämää sekä häviävää yhteyttään kohtaan, sai myös heidän ilonsa vähenemään ja kehonsa vanhenemaan. He eivät ymmärtäneen viattomilla lapsen ajatuksillaan, että se kasvava epävarmuus, jota he kantoivat sisällään, muutti myös heidän ympäristöään ja teki heidän elämästään yhä haastavampaa. Ainut asia, joka heidän olisi pitänyt tehdä tilanteen muuttamiseksi, olisi ollut kääntää ajatukset takaisin siihen iloon ja viattomuuteen, jota he olivat aina kantaneetkin mukanaan, mutta epävarmuus oli kasvanut jo liian isoksi heidän sydämessään tälle muutokselle. 

Heidän aikakautensa lopussa he olivat menettäneet kaiken sen loiston ja ilon, jota he olivat aikoinaan pitäneet omalla olemuksellaan maan päällä yllä. He luulivat, että Jumalat olivat hylänneet heidät ja vieneet heiltä kaiken pois rangaistuksena jostain ja he tunsivat etteivät he enää ansainneet omaa onneaan. Tämän sisäisen hämmennyksen ja kaikkien noiden surullisten tapahtumien vuoksi, joiden syitä nämä Kahunat eivät enää ymmärtäneet, he sulkivat kaiken tuon tiedon elämän luomisesta sisäänsä ja hävittivät omat jälkensä maan päältä. Kyse ei ollut kuitenkaan Jumalten suututtamisesta, vaan niistä epävarmuuden energioista, joita he kantoivat sydämessään. He olivat elämän luojia ja he olivat alkaneet luomaan elämää epävarmuudesta ja surusta käsin omien ajatustensa ja uskomustensa mukaan. Heidän jäljellä ollut kyky nähdä tulevaisuuteen ja ne rippeet omasta legendastaan sateenkaarilapsina, ennustivat heille kuitenkin, että vielä tulee aika, jolloin tuo sydämen ilo ja tuo sateenkaariyhteys kaikkeen olemassa olevaan palaa jälleen maan päälle. Hawaijilaiset uskovat, että edessämme on nyt tuo aika, luoda jälleen yhteys kaikkeen olemassa olevaan uudelleen ja tuoda tuo valtava ilo takaisin maailmaan. Tämän vuoksi kysynkin nyt sinulta, että oletko sinä valmis ottamaan tuon sateenkaaritietoisuuden takaisin omaan sydämeesi ja tuomaan lisää iloa maailmaan?  

Intiaanien tarina

Amerikan intiaanien vanhoissa tarinoissa puhutaan myös sateenkaari-sotureista ja tämän vanhan tarinan mukaan maan päälle tulee vielä aika, jolloin keskuuteemme syntyy sateenkaarisotureita, jotka omalla viisaudellaan ja omalla sydämen puhtaudellaan tulevat muuttamaan maan päällistä elämää. Tarina kertoo muinaisten tietojen, rituaalien sekä myyttien ylläpitäjistä, joilla on kyky muuttaa omilla teoillaan ja tiedoillaan maapallon elämää parempaan suuntaan.  

Tämän vanhan tarinan mukaan he ilmestyvät suuren heräämisen aikaan, jolloin ihmiset ovat valmiita yhdistämään oman viisautensa sekä omat kykynsä yhteisen päämäärän vuoksi – elämän säilyttämisen ja jatkuvuuden ylläpitämiseksi maan päällä. Nämä muinaisen tarinan sateenkaarisoturit tulevat näyttämään ihmisille uuden suunnan heidän elämälleen ja opettavat ihmisiä avautumaan heidän sydämessään olevalle viisaudelleen. He auttavat ihmisiä myös näkemään omien valintojensa seuraukset ja kokemaan uudelleen tuon valtavan yhteyden kaikkeen olemassa olevaan elämään. Heidän kerrotaan olevan uuden ajan johtajia, mutta ei niinkään omien puheidensa tai maalaamiensa mielikuvien vuoksi, vaan enemmänkin heidän konkreettisten tekojensa vuoksi, joiden vaikutukset ovat hyvin positiivisia kaikelle olemassa olevalle elämälle. Heidät tunnistetaan heidän rohkeudestaan puhua sydämensä totuutta sekä kyvystään näyttää, että heidän tekonsa tuovat positiivisen vaikutuksen kaikille mahdollisille osapuolille. Tämän vanhan tarinan mukaan ihmiset tulevat kuulemaan uudelleen oman sydämensä äänen ja he tulevat löytämään uudelleen nuo omat tietoisemmat askeleensa ja he tulevat ohjautumaan ”vanhojen viisaiden” luokse, jotka osaavat opastaa heitä tällä uudella polulla eteenpäin. Minun kysymykseni sinulle tämän tarinan myötä onkin, että oletko valmis muistamaan jälleen oman aidon olemuksesi ja avaamaan sydämesi tuolle muinaiselle sateekaaritietoisuudelle, jota kannat sydämessäsi?