Evästeet, tietosuoja ja rekisteriseloste

Reijalammi.com -sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun

muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa reijalammi.com -sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

  1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.
  2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Jos haluat välttää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. Jos et hyväksy evästeitä, et voi käyttää SolarStonen verkkokauppaa

Miten voin poistaa evästeet käytöstä?
Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit muuttaa selaimen (Intenet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari yms) suojausasetuksia:

– Internet Explorer

– Mozilla Firefox

– Google Chrome

– Opera

– Safari

– Flash

Mitä evästeitä reijalammi.com -sivuilla käytetään?

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä verkkosivullamme. Näiden päätarkoitus on antaa meille parempaa tietoa ja dataa miten vierailijamme selaavat verkkosivujamme. Näin pystymme seuraamaan ja kehittämään verkkosivuamme paremmaksi ja tehokkaammaksi. Sivustollamme saattaa löytyä yhteisöpalvelujen upotuksia, esimerkiksi Facebook, LinkedIn tai Instagram. Kyseiset palveluntarjoajat saattavat myös käyttää evästeitä omiin tarkoituksiinsa.

Kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästetietoja päätelaitteellesi, on Google Analytics, Google Ads -palvelu, Facebook ja Instagram. Osa mainituista palveluista saattaa tallentaa tietoja EU:n ulkopuolella. Emme vastaa kolmansien osapuolten evästeistä tai niiden käsittelystä.

Data jota SolarStone hyödyntää on pääosin anonymisoitua. Tämä tarkoittaa ettei käyttäjän selainta voida eritellä tietojen seasta. Markkinointievästeet hyväksyessäsi voimme kerätä tietoja, jotka mahdollistavat markkinoinnin käyttämääsi selaimeen.

Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojalaki määrittelee ne tavat, miten SolarStone voi käyttää asiakkaidensa henkilötietoja.

SolarStone vastaa verkkosivustonsa kautta kerätyistä tai asiakasrekisterissä olevista henkilötiedoista. SolarStone varastoi ja käsittelee käyttäjätietoja, jotta asiakassuhteita voidaan ylläpitää, lähettää asiakkaille tarjouksia ja tärkeitä tiedotteita tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Jos käyttäjä haluaa muuttaa omia henkilötietojaan tai poistaa ne rekisteristä, voi käyttäjä olla yhteydessä palautelomakkeen kautta.

Pääasiallisen palveluntarjoajan tiedot

Nimi:                    SolarStone tmi

Kotipaikka:         Jyväskylä

Osoite:                 PL 177, 40101 Jyväskylä

Y-tunnus:            25807134

Puhelin:               +358 (0) 45 170 6061

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
SolarStone yrityksen verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
SolarStone tmi
Osoite: PL 177, 40101 Jyväskylä

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
SolarStone yrityksen verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva SolarStone yrityksen verkkopalvelujen sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, SolarStone yrityksen omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Reija Lammi, SolarStone tmi, PL 177, 40101 Jyväskylä