LUOVALLA MATKALLA VUODESTA 1976

KUVATAITEEN PERUSOPINNOT

Jyväskylän kesäyliopisto

2022

JOHDATUS
TAITEELLISEEN AJATTELUUN JA PAJOIHIN

OMAKUVA KOLLAASI

Omakuva kollaasin työstöön kuului hahmotella omista kasvoista kuva paperille ja käyttää sitten tätä käsinpiirreettyä kuvaa osana kollaasia. Kollaasin tarkoitus oli kuvata itselle tärkeitä asioita ja tuoda ne näkyväksi myös muille. Tehtäväanto inspiroi tuomaan esiin koko sen valtavan runsauden, jota kannan sisälläni. Kollaasi myös antoi yllättävän inspiraation silmälasimallista uusiin silmälaseihin. Työ oli tärkeä, koska olin tasan vuosi sitten piirtänyt itsestäni omakuvan ja nyt uudelleen itseni piirtäessä näin missä asioissa olin jo vuoden aikana kehittynyt piirtäjänä. 

NÄKYMÄ IKKUNASTA 

Vaikka korona -rajoitusten vuoksi opiskelu oli järjestetty virtuaalisesti antoi se aivan uusia mahdollisuuksia harjoitustöiden toteutukseen. Tässä tehtävänä oli hyödyntää perspektiivi ajatusta ja piirtää ikkunasta ulos näkyvä näkymä hahmottaen mitkä kohteet ovat kauempana ja mitkä kohteet lähempänä. Tehtävässä pääsi hyödyntämään hyvin värejä sekä varjostuksia. Piirrustusta tehdessä pohdin myös sitä, miten ennen on tallennettu näkymiä paljonkin piirtämällä samoja tiettyjä maisemia vuosien mittaan uudelleen. Olisi kiva olla näkemässä millaisen maiseman tästä samasta näkymästä saisi 100 vuoden päästä. 

ILLUUSIOPIIRROS

Tehtävänä oli luoda illuusiopiirrustus ja vaikka olen nähnyt vuosien varrella kuvia näistä piirroksista niin koskaan en ole aikaisemmin itse kokeillut tehdä tällaista piirrosta. Alussa leikkasin paperin kuvion puolivälistä liian vinoon, mutta kehotuksen jälkeen oikaisin horisonttilinja suoraksi ja illuusio alkoi tulemaan oikealla tavalla esiin. Horisontin leikkauksella oli tosiaankin tärkeä rooli illuusion onnistumisessa. 

Myöhemmin vielä väritin piirroksen alkuperäisen juomapullon kuparista pintaa matkien ja kokeilin myös mustan taustan sijaan sijoittaa kuvan ikkunalaudalle ikkunan eteen. Pullon väritystä sekä varjostuksia olisi voinut vielä hioa halutessa, jotta illuusio olisi tullut vieläkin todenmukaisemmaksi., mutta rajallisen ajan vuoksi tyydyin siihen mitä olin luonut. Kohteeksi olisin voinut valita jonkin hieman helpomman esineen, mutta lopussa olin kuitenkin melko tyytyväinen lopputulokseen. 

35 PÄIVÄN PIIRRUSTUSHAASTE

Johdantokurssille kuului myös 35 päivän piirrustushaaste, jonka tarkoitus oli aktivoida luovuutta joka päivä jonkin verran. Tämä tehtävä oli osin haastava ja osin innostava, aina piirrustusta ei meinannut keretä tekemään joka päivä, vaan joskus yhden kuvan saattoi tehdä jo etukäteen edellisenä iltana tai pari kuvaa myöhemmin viikonlopun aikana, kun työviikko oli takana. Järjestelin kuvat vielä viikonpäivittäin kollaasiin ja oli mielenkiintoista havaita miten tietyt asiat toistuivat tiettyinä viikonpäivinä. Todistettua tuli myös kuvallisesti, että maanantai on viikon haastavin päivä. 

KUBISMI

Tehtävä on maalata vesiväreillä itse valitsema kuva ja sen jälkeen leikata kuva sattumanvaraisiin pienempiin paloihin. Paloista oli tarkoitus koota kubismin tyylinen uusi kuva mustalle alustalle. Tapani mukaan innostuin tehtävästä enkä tutustunut kubismin tyyliin etukäteen, joten ensimmäinen yritys kuvan uudelleen kokoamisesta ei edustanyt tyyliä ollenkaan. Työtä tehdessä yllätin itseni kuitenkin kahdella eri tavalla. Yllätyin siitä, miten tarkkaan vesiväreillä pystyi maalaamaan sekä yllätyin lapsenomaisesta innostuksesta, joka nousi sisältäni kuvaa uudelleen rakentaessa. 

Portfoliota kootessa, koitin työstää kuvan uudelleen, vaikka en ole täysin varma voiko työtä vieläkään verrata puhtaasti kubismin tyyliin. 

MOTIIVIKUVASARJA

Tehtävänä oli koota kuvasarja itselle tärkeistä asioista. Omaan kuvasarjaani tuli teemaksi kaukainen horisontti tai eteen avautuva laaja näkökenttä.  Avarilla paikoilla, jossa näen pitkälle horisonttiin tunnen saavani ajatuksilleni tarpeeksi tilaa. Toisaalta avara horisontti kuvastaa kaukonäköisyyttäni sekä kykyäni nähdä asioita laajemmassa mittakaavassa. Avaruus ja tilan tunne ympärillä tuo myös tunteen, että on helppo hengittää. Tällaisissa paikoissa tunnen suurta rauhan tunnetta ja pääsen usein oivaltamaan isoja asioita antamalla silmieni vain levätä maisemassa. 

ANIMAATIO

Yksi johdantokurssin tehtävistä oli työstää lyhytanimaatio tabletilla. Tehtävään ohjeistettiin käyttämään FlipaClip -ilmaisohjelmaa, joka olikin entuudestaan jo tuttu. Tehtävä auttoi näkemään miten helppo animaatioita on tehdä hyvinkin lyhyessä ajassa ilman kalliita piirto-ohjelmia. Tehtävä oli hauska toteuttaa ja olin lopputulokseen tyytyväinen, vaikka videolle olisikin voinut työstää vielä pituutta lisää. 

NÄYTTELYKÄYNNIT

Kuvataidekoulutukseen kuului osana opintoja näyttelykäynnit museioissa ja olen erittäin kiitollinen siitä, että kävin nämä kaikki kolme näyttelyä läpi jo heti koulutuksen alussa, koska ne nostivat minulle esiin pohdinnan omasta viestinnästäni. Näyttelykäynnit saivat minut pohtimaan syvällisesti, että miten minun oma kulttuurini, kokemukseni, ajatukseni ja tunnemaailmani välittyvät töihini? Millaisen perimän minä haluaisin tuoda kauttani esiin ja mikä tuo oma perimäni edes on?  Viereinen maalaus kuvastaa tätä alkuvuoden pohdintaa. 

HAVAINTOPIIRRUSTUS

PIIRTOJÄLKI

Ensimmäisenä viikonloppuna harjoittelimme lyijykynän piirtojälkien vahvuuksia eilaisissa tehtävissä. Tehtävät koostuivat lyijykynän värikartasta, piirtotapojen testauksesta eri menetelmin sekä saman kohteen piirtämisestä neljällä eri tavalla; ensin kevyemmin hahmottaen ja sitten tarkentaen kuva kuvalta varjostuksia. Lisätehtävänä pääsimme kokeilemaan jonkin arkisen esineen piirtämistä joko piirtämällä kuvan yhdellä viivalla, väärällä kädellä tai vain kohdetta katsomalla.

Yhtenä tehtävänä oli myös piirtää eläin sekä kasvi samaan kuvaan ja pohtia mitkä elementit tekevät eläimestä juuri oman lajinsa edustajan. Mielestäni sain hyvin vangittua piirrokseen poron turkin pehmeyden sekä vapaana liikkumisen luonteen. Lakka kuvassa kuvastaa itselleni yhteyttä pohjoiseen. Piirroksessa pääsi hyvin piirtämisen taitoni esiin ja pienellä ohjauksella (silmien tummentamisella) pääsin syventämään kuvan tunnelmaaa. 

Kotitehtäväksi saimme piirtää muutaman viikon ajan jokin kohde, joka arjessamme muuttuu päivästä toiseen ja koska olin johtaduskurssin aikana todennut, että piirrän aika totisesti asioita niin päätin valita tällä kertaa hauskemman kohteen ja luoda kohteelle myös omanlaisensa persoonan muutosten myötä. Kohteeksi valitsin vessaapperirullan. 

ELÄVÄ MALLI

Elävän mallin piirtäminen oli melkoinen kokemus. Nopeiden hahmotelmien jälkeen pääsimme hahmottamaan mallia hieman pidempään. Tämä tehtävä oli kuitenkin omalle kohdalleni suuri haaste, koska pidän itseäni hitaana piirtäjänä. Tämä hitaus liittyy siihen, että näen kohteessa niin paljon yksityiskohtia etten haluaisi jättää mitään piirtämättä. Toinen esiin noussut asia havaintopiirrustuksen myötä on ollut oivallus, että haluaisin aina piirtää oikein ja tämä tuo piirtämiseen oman haasteensa, koska viivoja ei voi piirtää hutiloiden. Nopeasti piirtäminen myös aiheutti sen, että mittasuhteet piirrustuksissa oli mitä sattui. 

Toisen päivän alastonmallin piirtäminen oli myös huikea kokemus ja päivän jälkeen olinkin ihan puhki. Piirtäminen tapahtui hiilellä ja se myös toi oman haasteensa mukaan, koska hiili ei ole ollut entuudestaan minulle tuttu työväline.  

OMAKUVAT

Kolmannen viikonlopun tehtäväantona oli piirtää muutama hahmotelma omasta kädestä kättä silmillä havainnoiden. Oma käsi mallina ja toisella kädellä käden hahmottelu paperille. 

Toinen tehtävä viikonlopulle oli tehdä omasta kasvokuvasta hahmotelma paperille hiilellä ja tämä työ oli mielenkiintoinen, koska pääsin kokeilemaan hiilityöskentelyä hieman isommassa mittakaavassa ja ajan kanssa. Hiilen kanssa suurena apuna oli myös etukäteen katsotut opetusvideot youtubesta sekä myös paikan päällä saadut vinkit opettajalta miten työstää kuvaa lisää. Lopputulos oli huomattavasti tasapainoisempi ja selkeämpi kuin aloituskuva. 

PERSPEKTIIVI

Viimeisen viikonlopun tehtävänä oli harjoitella perspektiivin piirtämistä. Tässä ensimmäisessä kuvassa harjoiteltiin yhden pakopisteen piirtämistä ja aiheena oli ”Tuoli tyhjässä huoneessa”. Mittasuhteiden ohella harjoiteltiin hieman myös varjostuksia perspektiivin esiin saamiseksi vahvemmin. 

Toinen tehtävä liittyi maiseman hahmottamiseen kahden pakopisteen avulla. Tähän valitsin yliopisto -rakennuksen hahmottamisen pakopisteiden avulla. Nopeasti kuvaa piirtäessä huomasin, että pakopisteitä olisi tarvinnut useamman, että kaikki mittasuhteet olisi tulleet oikein kuvaan. Harjoitus oli kuitenkin hauska ja antoi eväitä siihen miten pakopisteitä voi käyttää hyödykseen erilaisia ulottuvuuksia kuvaan piirtäessä. 

VÄRIOPPI

VÄRIKARTAT

Väriopin aikana pääsimme tutustumaan erilaisiin väriteotioihin erilaisine värikarttoineen. Tehtäväantona tuli luoda itse värikartat eri teorioiden pohjalta. Ensimmäisessä tehtävässä loimme paletin, joka auttoi ymmärtämään värien reseptit, sitten koostimme Johannes Ittenin teorian pohjalta väriympyrän sekä väritähden. Viimeisenä teimme vielä myös Goethen kolmion sekä maalasimme väriympyrän omista lempiväreistämme. 

VÄRIHARMONIAT

Yhtenä väriopin tehtävänä oli ymmärtää värien harmoniaa sekä epäharmoniaa. Ensimmäisessä tehtävässä käytimme yhden värin eri sävyjä ja toisessa koostimme väripaletit eri värien väriharmonioista; Valööriharmionia yhdestä väristä, Lähiväriharmonia väriympyrän yhdestä neljänneksestä, vastaväriharmonia, disharmonia monesta eri väristä, miellyttävä riitasontu yhdestä vastaväristä neljänneksen muiden värien sekaan sekä itselle miellyttävä väriyhdistelmä. Harjoittelimme myös värien sävyeroja. Pidin erityisesti tästä väripalettien teosta ja sain syvemmän ymmärryksen värien käytöstä yhdessä. 

KOLME HUONETTA 

Tässä tehtävässä oli tarkoitus tarkastella tilojen valoisuutta, lämpötiloja sekä kylläisyyttä värien avulla. Ensin loimme tilan, jossa vasen puoli oli valoisampi ja oikea puoli varjoisampi. Seuraavassa tilassa käytimme kylmiä ja lämpöisiä värejä kuvastamaan eroavaisuutta tilassa ja kolmannessa tilassa käytimme toisella puolella tilaa vähäisemmän värejä ja toisella puolella runsaammin värejä. 

VÄRIEN RINNASTUKSET

Tehtäväannossa oli tarkoitus harjoittaa väriherkkyyttä sekä harjoitella näkemään värien vuorovaikutuksen näkemistä.Tässä kuvassa on luotu monikerroksinen maisema, jossa värien tummuksilla on pyritty luomaan näkymää läheltä ja kaukaa. Jos aikaa kuvan työstämiseen olisi ollut hieman enemmän niin kuvaan olisi päässyt luomaan enemmän syvyyttä. 

VÄRIEN HAVAINNOINTI 

Tehtävässä oli tarkoitus tutkia värien vuorovaikutusta Mark Rothkon tyyliin. Tarkoitus oli valita yksi pysyvä väri ja verrata tätä väriä eri asetelmissa toisiin väreihin. Lisäksi harjoittelimme väri-illuusioita; voiko useita värejä käyttämällä saada illuusion yhtenäisestä väristä. Koin nämä tehtävät hieman haastaviksi, koska tuntui, että värien valinta ja niiden yhteensovittaminen ei ollut helppoa. 

VÄRIKORTIT

Tehtävänä oli valita taidemaalaus ja tarkastella mitä kaikkia värejä maalauksesta löytyy. Näiden värihavaintojen pohjalta työstettiin värikortit, jokaisesta väristä, jonka maalauksesta löysi. Hauska tehtävä ja harjoitti huomattavasti silmää havainnoimaan eri värejä yhdestä isosta kuvasta. 

VÄRIEN VUOROVAIKUTUS 

Ah, mikä uusi maailma avautuikaan ColorAid- värikorttien myötä. Näissä harjoitteissa pohjasimme harjoitustyöt Josef Albersin kokeelliseen menetelmään. Tehtävissä harjoiteltiin värien suhteellisuutta ja sitä miten eri värit muuttuvat eri taustoilla. Niissä harjoiteltiin myös kokeilemaan miten yksi ja sama väri saadaan näyttämään kahdelta eri väriltä. Tarkastelimme myös miten kaksi väriä vaikutti yhdeltä väriltä suotuisissa olosuhteissa. 

Lisäksi harjoittelimme värien läpikuultavuutta erilaisin asetelmin sekä värisyvyyksien muuntumattomuutta vaikka taustavärit muuttuvat päikseen. 

Testasimme myös Besoldin efektiä, jossa yhtä väriä muuttamalla, väri maailma kuvassa muuttuu ja kokeilimme myös löytää väriparin, joiden rajapintaa on vaikea erottaa, koska värit ovat niin samankaltaisia sävyiltään. 

Hurjanhauska kurssi, jossa tehtävät imaisivat täysin mukaansa!  

LEFT OVER – TAIDETTA

Viimeisen värioppipäivän päätteeksi, kun pöydälle oli ilmestynyt paljon pieniä väripaperin paloja eri tehtävien työstöistä, päätin koota niistä intuitiivisesti värikkään kollaasin. Yllätyin miten helposti A4 kokoinen kuva tuli kokoon ylijäämä paloista ja miten hyvän väriharmonian sain koottua teokseen. Tämä tehtävä ei kuulunut itse tehtäväantoihin, vaan se syntyi hetken mielijohteesta ennen pöydän siivoamista, kun näin eri kokoisia värikkäitä paperinpaloja edessäni.   

MAALAUS 

MAALAUSTYYLIT

Ensimmäisen viikonlopun aikana kävimme läpi erilaisia maalaustyylijä sekä taidesuuntauksia ja teimme niiden pohjalta muutaman harjoitusvedoksen pöydän päällä sijaitsevasta asetelmasta. Koitin parhaani tehdä maalaukset hieman eri tavoin, mutta lopputulos näytti yllättävän samalta. Tämä voisi olla mielenkiintoinen maalausprojetki itsellään maalata sama kohde useammalla eri tavalla. 

Toinen tehtävä viikonlopulle oli maalata itsevalitsema kohde jonkin itselle mieluisan taidetyylin mukaan. Minä valitsin työstöön Van Goghin tyylin ja värimaailma osuin mielestäni kohdilleen, vaikka eteenpäin kiemurteleva tausta ei ehkä iha osunutkaan kohdilleen. 

MAISEMAMAALAUS

Toisen viikonlopun tehtävänä oli tutustua vesiväreihin ja erilaisiin vesiväri tekniikoihin miten vesivärejä voidaan käyttää maalaamisessta.

Viikonlopun toinen tehtävä oli maalata maisema ulkona olevaa ympäristöä havainnoimalla. Löysin ihanan aurinkoisen kohdan muutaman männyn ympäröimänä ja kun katsoin ylöspäin kohti taivasta ja ohi lipuvia pilviä, päätin maalata maiseman, jonka näin pääni päällä. Tehtäväantoon kukui koko viikonloppu ja silti työ jäi vähän kesken, koska maisemassa oli niin paljon yksityiskohtia ja minun on hankala jättää yksityiskohtia huomioimatta. 

HAHMON MAALAUS

Kolmantena viikonloppuna aiheena oli hahmon maalaus. Suositus oli, että maalaisimme teoksen mahdollisimman isolle alustalle. A3 paperiarkki tuntui liian pienelle, joten päätin teipata 4 x A3 kokoisen parerin yhteen.  Aloitin maalauksen työstön itse asiassa kädellä maalaamalla ja kun pohjaväri oli työstetty alustaa niin siirryin pensseli-työskentelyyn. Olin yllättynyt maalauksen lopputuloksesta ja siitä miten hyvin osasin tuoda hahmon muodot kuvaan mukaan. 

ISO TAULU 

Ison taulun työstäminen hieman hirvitti etukäteen jo ison kokonsa puolesta, mutta myös sen puolesta, että päätin valita maalaukseen täysin erilaiset värin kuin mitä olin koko alkuvuoden käyttänyt harjoitustöissä. Alku tuntui hieman haastavalta, enkä ollut täysin varma mitä kuvasta oli syntymässä. Teemaksi tehtävää tuli kuvata jollain tavoin aikaa, joten viimein päädyin työstämään tauluun ison kultaisen haavan, joka edusti ”Elämän kaunista haavaa”. Se miten koemme elämässämme haasteita, mutta samalla saamme kokemuksista kallisarvoisia oppeja ja näin noista haavoista tulee ajan myötä kaunis osa itseämme. 

PLASTINEN SOMMITTELU

SAVITYÖ

Ensimmäisen viikonlopun tehtäväantona oli savityö. Teemaksi saimme kuningatar uimassa ja toteutustapa oli täysin vapaa, vaikka yhtenä ohjenuorana olikin loihtia pää, joka on osittain upoksissa vedessä. Saimme 10 kiloa savea ja kaksi päivää aikaa työstää savityövalmiiksi. Tämän jälkeen savityösai kuivua muutaman viikon ennen kuin se poltettiin uunissa. Lopuksi savityön sai maalata haluamallaan tavalla. Teema oli erikoisesti ajoitettu, koska tuon viikonlopun jälkeen saimme kuulla englannin kuningar Elisabethin kuolleen.

Nautin saven työstämisestä suuresti ja yllätyin miten helposti savesta pääsi muokkaamaan erilaisia muotoja ja pintoja. Hahmoa sommitellessa hahmo tuntui myös muuttavan muotoaan läpi koko prosessin; samoalaisesta aasialaiseen ja värin myötä afrikkalaiseen hahmoon. 

PAPERIMASSATYÖ

Toisena kurssiviikonloppuna työsketelimme paperimassan kanssa. Emme tehneet paperimassaan alusta saakka valmiiksi, vaan lähdimme työstämään tehtäväksi annettua teemaa valmiiksi tehdystä paperimassasta. Tehtävä oli käyttää annettuja materiaaleja ja työstää niistä malleiksi tuotujen unikonkukkakotiloiden muotoinen oma versio unikonkukan kotilosta. Ensin työstimme rautalangaverkosta rungon työlle ja päällystimme sen vielä foliolla, ennen kuin lähdimme työstämään kennon päälle paperimassakerrosta. Paperimassa työ jätettiin myös kuivumaan seuraavaan kertaan ja loput kennosta työstettiin seuraavalla kertaa. Yhtenä tehtävänä oli myös työstää puinen keppi, joka edustaisi työn valmistuttua unikon siemenkodan vartta. Tehtävä oli hauska, enkä ollut aikaisemmin tehnyt paperimassasta mitään. 

VARJOTYÖ

Kolmannen viikonlopun työstönä oli varjotyö, jonka inspiraatio-pohjana käytettiin Hannu Hyrskeen varjoteosta. Materiaalina oli puun oksat, joista sai oman mielikuvituksen mukaan koostaa oman näköisensä varjotyön. Puun työstäminen oli hauskaa, enkä ole aikaisemmin tälla tavoin puuta työstänyt. Puunpätkässä, jota aloin työstämään sattui olemaan pieni oksankohta ja tämän ympärille aloin hahmottelemaan karhuhahmoa. Huomasin, että tämä tehtävä innoitti omaa mielikuvitustani ja sai olemuksessa lapsenomaisen leikkimielisyyden esiin. Riippuvan teoksen sijaan päädyin tekemään varjoteoksen liimaamalla karhun pystyasentoon ja hyödyntämällä tyhjiä taulunkehyksiä, jotka löytyivät luokasta. 

KIPSITYÖ

Viimeisen viikonlopun työstänä teimme kipsityön, johon myös oli massa tehty jo valmiiksi. Pääsimme valitsemaan itsellemme mieluisan kuvan ja saimme harjoitella paperille luonnostellun piirroksen siirtoa kipsipalan päälle mustepaperin avustuksella. Tarkoituksena oli työstää kipsipohjaan valitsemansa kuva. Halutessaan kipsityön sai vielä maalata ja itse innostuin etsimään tietoa miten akryyliväreillä pääsee luomaan patinoudun pinnan teokselle. Olin melko tyytyväinen lopputulokseen ja miten onnistuin pienen ohjevideon myötä työstämään työhön ”ruosteisen” pinnan. Olisin toivonut värityksestä ehkä hieman vaaleampaa, mutta myös tummempi sävy kelpasi lopputulokseen.  

KOKEELLINEN GRAFIIKKA

CARBORUNDUM -KOHOPAINO

Grafiikka-kurssin myötä hyppäsin täysin uudelle alueelle taiteenteossa. Ensimmäisenä viikonloppuna pääsimme kokeilemaan kohopainatusta carborundum tekniikalla, jossa kohokuvio metallialustalle saatiin aikaan gessolla maalaten. Työn kuivuttua päälle laitettiin öljypohjainen väri, joka sen jälkeen hiottiin suurimmalti osin pois ennen varsinaista painatusta. Painatuspaperina käytettiin paksumpaa kartonkia, joka upotetiin veteen kostumaan hyvissä ajoin ennen painatusta. Kostea paperi ja värjätty metallilaatta ajettiin painokoneen läpi ja näin vedokset olivat valmiiksi. Samalla pohjalla pääsi työstämään useamman työn eri väreillä. Teosten työstä tuntui hieman haastavalta isossa ryhmässä, koska aihe oli täysin uusi ja asioita piti tiedustella useampaan otteeseen kaikkien työstäessä töitään hieman eri aikaan. 

ETCHING – SYVÄPAINO

Toisena viikonloppuna oli edessä etsaus- tekniikkaan liittyvä kurssi. Työstettäväksi tuli kuparilaatta, joka ensin työstettiin kiiltäväksi. Tämän jälkeen laatalle pääsi piirtämään hahmotelman edessä olevasta aidosta kukka-asetelmasta. Kun kuivapiirtäminen oli valmis valmisteltiin laatta syövytystä varten. Syövytyksen tarkoitus oli jatkojalostaa piirrettyjä viivoja. Halutessa osan työstä sai peittää stopout nimisellä aineella ja viimeisenä, syövytyksen jälkeen laatat jälleen värjättiin öljypohjaisella maalilla, puhdistettiin liikamaali pois laatatlta ja tehtiin vedos kostutetulle paperille painokoneen läpi. Työvaiheita oli todella paljon ja suuren ryhmän vuoksi oli hieman haastavaa pysyä perässä eri vaiheissa, koska kaikki tekivät töitää hieman eri aikaan. 

AKVATINTA JA PEHMEÄ POHJA

Kolmanteja viikonloppuna kokeilimme Akvatinta – menetelmää sekä pehmeäpohja -painatusta. Akvatinta työssä käytimme edellisen kerran etching työtä hyödyksemme ja erityisen mielenkiintoista oli nähdä miten hartsi ensin kerättiin työn pinnalle ja sen jälkeen sulatettiin työn pintaan ennen syövytystä. Tällä kertaa pääsin myös tutkimaan lähemmin levyn pintaa suurennuslasilla ja näin miten syövytys vaikutti upotuskerrasta toiseen kuparilevyn pintaan. Kun akvatinta oli valmis, levy värjättiin ja painettiin. 

Pehmeä pohjassa hyödynsimme kuivattua kasvia, jonka olimme itse kuivattaneet työtä varten. Käsitelty pohja kasvin kanssa vedettiin painokoneen läpi. Sen jälkeen kasvi poistettiin  ja muut kohdat peitettiin stopoutilla ennen syövytystä. Lopuksi levypohja värjättiin ja vedos painettiin painokoneella. Jälleen kerran  todella paljon erilaisia kohtia ja kahta työtä yhtä aikaa työstäessä eri vaiheet meinasi mennä hieman sekaisinn 

PUUKAIVERRUS – KOHOPAINO

Viimeisen viikonlopun tehtävänä oli tehdä puupiirros koivuvaneeriin taltoilla kuvioita kaivertamalla. Tämän tehtävä tuntui todella meditatiiviselta työstää, upposin ihan täysin kaivertamiseen enkä huomannut ollenkaan ajankulua. Meillä oli mahdollisuus painattaa ennen kaiverrukseen lähtemistä pohjaväri riisipaperille, johon varsinainen loppuvedon myös tehtäisiin, joten päätin hyödyntää ensi painatuksen ja päädyin valitsemaan pohjaväriksi keltaisen. Ajatus olisi ollut painattaa kellertävä väri paljon  vaaleampana, mutta lopulta kun päädyin painamaan lopullisen kuvion punaisella, niin kirkas keltainen sopikin kuin nenä päähän vedokseen ja lopputulos oli itsellekin huikea yllätys. Jos ajatellaan grafiikan kurssia kokonaisuudessaan niin värien valinta oli ehkä haastavinta, koska lopputulosta oli vaikea hahmottaa etukäteen. Tällä grafiikan kurssilla koin myös erityisen paljon pieniä tapaturmia, joten sitäkin hieman hämmästelin. Ihana kokonaisuus kuitenkin ja antoi minulle ison kasan uusia kokemuksia.