”Oma värähtelymme houkuttelee luoksemme aina sitä
mitä me olemme, ei sitä mitä
haluaisimme tai toivoisimme itsellemme.” 

– Neville Goddard, 1951 – 

Oma värähtelymme

Hyvin monesti ajattelemme, että meillä ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäämme. Ajattelemme usein, että erilaiset tapahtumat elämässämme ovat kohtaloamme tai karmaa, joka meidän tulisi hyvittää tässä elämässä. Tällaisen ajatusmallin myötä asetamme kuitenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet itsellemme sekä omalle muutoksellemme. Emme useinkaan näe omaa osuuttamme oman elämämme tapahtumiin. 

Se mitä elämässämme tapahtuu, tapahtuu monesti juurikin tuon uskomuksemme vuoksi, että olemme tavalla tai toisella velkaa elämälle. Tämä saa meidät usein uskomaan, että voimme saavuttaa jotain hyvää omaan elämäämme vasta sitten, kun olemme hyvittäneet kaikki lukemattomat aikaisemmat tekomme. Näin ollen elämästämme tulee enemmänkin haasteiden ratkomista, kuin uuden elämän luomista ja elämästä nauttimista. Uskoisitko, jos sanoisin, että kyse onkin vain ja ainoastaan omasta värähtelystäsi sekä siitä millaisia ihmisiä ja tapahtumia houkuttelet luoksesi oman värähtelysi myötä? Mitä jos sanoisin, että omaa värähtelyäsi muuttamalla voisit muuttaa myös elämää ympärilläsi? Olisitko halukas kuulemaan lisää?  

Haasteiden harha

Ainut haaste, jonka kohtaamme oman elämämme aikana on se, että emme ymmärrä miten oma energiaolemuksemme toimii ja miten houkuttelemme erilaisia tapahtumia sekä ihmisiä luoksemme oman värähtelymme myötä. Erilaiset haastavilta tuntuvat elämänkokemukset rakentuvat omalle polullemme niiden tuntemusten sekä uskomusten myötä, joita kannamme sisällämme. Oma sisäinen maailmamme luo koko ulkoisen ympäristömme. 

Näin ollen oma olemuksemme luo kaiken ympärillämme olevan elämän ja vaikuttaa kaikkiin niihin tapahtumiin sekä ihmisiin, joita kohdallemme tuodaan. Kaikki kokemukset, joita kohtaamme, ovat meille ainoastaan tilaisuuksia oppia yhä enemmän itsestämme ja ympäröivästä maailmastamme. Hyvin monesti meillä ei kuitenkaan ole kykyä oivaltaa tuota suurta oppia tai halua käsitellä tuon kokemuksen tapahtumia, vaan jätämme tuon opin tuolla kertaa väliin. Tämä aiheuttaa usein sen, että kohtaamme tuon samantapaisen kokemuksen yhä uudelleen ja uudelleen elämässämme, kunnes olemme oivaltaneet miksi houkutamme noita tapahtumia luoksemme.  Hyvin usein näihin uusiutuviin tapahtumiin liittyy myös epämiellyttäviä tuntemuksia, joita emme halua siinä hetkessä käydä läpi. Sen sijaan piilotamme tuon tunnekokemuksen hyvin syvälle sisällemme ja teemme koko lopun elämämme valtavasti töitä sen eteen, ettei tuo tunne nousisi enää koskaan esiin elämässämme.

Kehon kiputilat

Kaikki epämiellyttävät tunnekokemukset, joita olemme elämämme aikana kokeneet ja joita emme ole osanneet juuri tuossa hetkessä käsitellä, ovat varastoituneet kehoomme. Kehomme viestii meille erilaisilla kivuilla sekä kolotuksilla piilotettuista tunteista, jotka haluaisivat tulla esiin. Kehosi toisin sanoen viestii sinulle näiden tuntemusten kautta, että se haluaisi päästä eroon turhista tunnetaakoista, joita kannat mukana omassa kehossasi. 

Monesti ajattelemme kipua kuitenkin vain kipuna ja koetamme hiljentää tuon kehomme äänen erilaisilla lääkkeillä tai hoidoilla. Yhä uudelleen esiin tulevat itsepintaiset sekä pitkittyneet kiputilat kehossa, hoitoyrityksistä huolimatta, viestivät usein siitä, että kyseessä on enemmänkin tunneperäinen kipu kuin pelkkä fyysinen oire. Kipu ei tuolloin nousekaan esiin itse fyysisen kehon vaivoista, vaan tunteesta, jota et ole syystä tai toisesta osannut tai halunnut käsitellä. Kipu ei lähde tuolloin pelkästään fyysistä kehoasi hoitamalla, vaan sinun tulisi saada oivallus itsellesi siitä tunteesta, joka ylläpitää kipua kehossasi. 

Se missä ensimmäinen koulutus ”OPI TUNNISTAMAAN OMAT ENERGIASI” auttaa sinua ymmärtämään tuota universaalin energian luonnetta ja näyttää miten voit käyttää sitä omaksi hyödyksesi, antaa tämä toinen koulutus sinulle mahdollisuuden ymmärtää yhä syvemmän kaikkia niitä tuntemuksia, joita kannat kehossasi. Eikö olisikin hienoa oppia ymmärtämään omia kipujasi ja oivaltaa mitä ne sinulle viestivät. Tämän koulutuksen aikana käymme läpi kaikki mahdolliset merkitykset eri kehon osille ja pääset oppimaan mitä erilaiset alueet kehossasi sinulle viestivät. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

HERÄSIKÖ MIELENKIINTOSI? 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Ulottuvuutemme

Monesti oma kehityksemme kuvataan kulkevan erilaisina kehitysaskeleina eteenpäin. Henkisissä opetuksissa puhutaan myös erilaisista ulottuvuuksista, joiden myötä olemme nousemassa värähtelytasoissa ylöspäin. Viittaan tällä 3. ulottuvuuteen ja sitä korkeampiin ulottuvuuksiin. Monissa koulutuksissa nämä ulottuvuudet kuvataan erilaisina värähtelytasoina, jonne kohoamme yksilöinä tai yhteisöinä oman kehityksemme myötä. 

Omien kokemusteni sekä lukuisten hoitotilanteiden kautta olen päätynyt itse hieman toisenlaiseen näkökulmaan. Itse näen erilaiset ulottuvuudet oman olemuksemme tietoisuustasoina, jotka voimme halutessamme ottaa omaan käyttöömme. Oma kehityksemme menee eteenpäin hyvin luonnollisesti ilman sen isompaa tietoisuuttakin, mutta halutessamme meillä on mahdollisuus oppia uusia asioita itsestämme juuri silloin, kun eniten tietoa itsellemme kaipaamme. Tämän koulutuksen aikana tulet oppimaan peruschakrat ja niiden ulottuvuudet 7. ulottuvuuteen saakka. Samalla saat itsellesi myös ymmärryksen siitä mitä näiden eri ulottuvuuksien käyttöönotto merkitsee juuri sinun kohdallasi. Tulet huomaamaan, että ulottuvuudet eivät tarkoita ainoastaan korkeammille tasoille siirtymistä, vaan sinulla on mahdollisuus saada lisää tietoa käyttöösi omaan arkeesi oman tietoisuutesi laajemmilta osilta. 

Chakramme

Chakrajärjestelmä kuvataan erilaisissa opituksissa hyvin eri tavoin. Toiset puhuvat seitsemän chakran perusjärjestelmästä, kun toiset puhuvat  jo kahdentoista, viidentoista tai jopa yli kahdenkymmenen chakran järjestelmästä. Tässä koulutuksessa esittelen sinulle seitsemän peruschakraamme sekä niiden tietoisuustasot aina 7. ulottuvuuteen saakka. Näin ollen opit 35 erilaista chakraa, joiden tietoisuuden voit avata käyttöösi halutessasi. 

Tarkoitus ei ole kuitenkaan, että opit ulkoa kaikki nämä 35 chakraa, vaan annan sinulle mahdollisuuden oivaltaa mitä oma laajempi olemuksesi sinulle mahdollistaa silloin, kun alat ottamaan chakrojesi erilaisia ulottuvuuksia omaan käyttöösi. Olemme menossa kohti ihanaa uutta aikakautta ja haluan sinun pääsevän hyödyntämään tuota edessämme olevasta aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yksi Sydänchakra

Olet ehkä kuullutkin jo indigo-, kristalli- ja sateenkaatilapsista, joiden kerrotaan saapuvan tällä hetkellä maan päälle yhden toimivan sydänchakran kanssa. Heidän uskotaan kantavan mukanaan hyvin puhdasta sekä vaikuttavaa rakkausenergiaa, joka tulee muuttamaan maailmaa ajan mennessä eteenpäin. Jos sanoisin, että sinulla olisi mahdollisuus myös elää yhden sydänchakran kautta, niin haluaisitko kuulla miten se tehdään? 

Myös sinä olet syntynyt maailmaan aikoinaan yhden toimivan sydänchakran kanssa, mutta hyvin luultavasti olet joutunut kehittämään oman elinympäristösi vuoksi itsellesi hieman laajemman chakrajärjestelmän. Ei ole siis sattumaan, että meille aikuisille opetetaan tällä hetkellä niin paljon korkeavärähteisestä rakkausenergiasta, koska jollain aikaviiveellä nämä uudet lapset tulevat tarvitsemaan meiltä aikuisilta omanlaisensa ymmärryksen sekä tuen omalle kasvulleen. He tulevat tarvitsemaan tämän tuen omalle kasvulleen, jotta he voisivat säilyttää sen puhtaan muutosenergian, jota he kantavat mukanaan. Tämä on sitä samaa puhdasta sydänenergiaa, jota sinäkin kannat vielä sydämessäsi. Tämä koulutus auttaa sinua tunnistamaan tuon oman erityislaatuisen energiasi ja auttaa sinua ymmärtämään, että oma sydänenergiasi on yhtä läsnä omassa olemuksessasi, kuin se on näillä uusilla ihanilla tulokkaillakin. 

Uusi maailma

Hyvin pienestä pitäen oma haaveeni on ollut työskennellä lasten ja nuorten parissa ja olen päässytkin sitä toetuttamaan aika ajoin elämäni aikana. Vasta viime vuosien aikana olen kuitenkin päässyt ymmärrykseen siitä, että oma työskentely lasten hyväksi toteutuukin tällä hetkkellä enemmänkin ohjaamalla muita aikuisia ymmärtämään sitä maailmaa, jonka nämä ihanat uudet sielut tuovat mukanaan tänne maan päälle. 

Tämä koulutus tulee näyttämään sinulle ne mahdollisuudet, jotka ovat aivan edessäsi sekä näyttää sinulle miten voit kehittää itseäsi ja omaa ymmärrystäsi lähemmäksi näiden uusien tulokkaiden tietoisuustasoa. Sinulla on aikuisena siis hyvin tärkeä rooli ihmiskunnan kehityksessä. Sinä olet ollut jo nyt tähän mennessä ja tulet olemaan edelleen tästä eteenpäinkin näille nuorille lapsille toisenlainen esimerkki aikuisista. Pääset näin ollen toimimaan heille esimerkkinä sellaisesta aikuisesta, joka ymmärtää heidän maailmaansa. 

Ajatuksia kehityksestä

Tämän videon kautta haluaisin antaa sinulle ajatuksia omasta kehityksestämme ja niistä mahdollisuuksista, joita meillä on edessämme myös aikuisina juurikin tässä ajassa, kun oma tietoisuutemme laajenee niin valtavaa vauhtia yhä laajemmaksi. Tämä video on osa Opi muuntamaan värähtelyäsi – verkkokoulutusta. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

HALUATKO OPPIA LISÄÄ? 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

VERKKOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

YHTEENSÄ 55 VIDEOTA JA YLI 10 TUNTIA OPETUSTA 

Lisämahdollisuutena osallistuminen yksityiseen opetusryhmään facebookissa mukavassa ja inspiroivassa seurassa lukuisten muiden koulutuksen käyneiden kanssa. 

KOULUTUKSEN HINTA 197 € (sis. Alv)

Hinta sisältää kirjallisen materiaalin koulutuksen tueksi
sekä oikeuden opetusvideoihin kokonaiseksi vuodeksi. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

HALUATKO KOKEA MAAILMAN TOISIN?

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Erilaisuus 

Oletko koskaan tuntenut itseäsi hieman erilaiseksi kuin muut tai tuntenut aivan kuin et kuuluisi joukkoon? Tuntuuko sinusta, että ihmiset saattavat ärsyyntyä läsnäolostasi, etkä täysin ymmärrä mistä se johtuu? Hyvin monet meistä ovat kokeneet syrjintää tai yksinäisyyttä elämämme aikana. Maailma tuntuu aina löytävän keinon pienentää itsetuntoamme tai saa meidät rakentamaan yhä vahvempia suojamuureja ympärillemme. 

Monesti meillä ei ole aavistustakaan siitä miksi toiset käyttäytyvät näin meitä kohtaan ja automaattsiesti usein vain ajattelemme, että vika on meissä itsessämme. Tämän koulutuksen aikana tulen antamaan sinulle aivan uuden näkökulman tähän asiaan ja kerron sinulle, miksi sinuun on saattanut kohdistua niin paljon negatiivista käytöstä muiden osalta. Kannat mukanasi jotain sellaista, mitä muut eivät ole pystyneet ottamaan vastaan ja tämä auttaa sinua näkemään itsesi aivan uudessa valossa. 

Karmaa vai ei? 

Kokemukset ovat meille, niin itsellemme kuin myös koko ihmiskokemukselle, hyvin tärkeitä. Jokainen eteemme tuotu kokemus on meille mahdollisuus oppia uusia asioita elämästä yleisesti, kuin myös ymmärtää omaa tapaamme käsitellä noita kokemuksia. Monelle sana karma on hyvin tuttu käsite ja se liitetään usein velkaan, jonka olemme saaneet itsellemme aiemmista kokemuksistamme sekä teoistamme, joko tämän elämän tai aiempien elämiemme kokemuksista. 

Karman merkitys onkin saanut vahvan jalansijan erilaisissa uskonnoissa sekä eri kulttuurien omissa uskomusjärjestelmissä. Tämän koulutuksen myötä haluaisin tuoda sinulle kuitenkin uusia näkökulmia myös tähän asiaan. Mitä jos sanoisin, että karmaan ei ole ollenkaan, vaan kaikki kokemukset joita kohdallemme tuodaan olisivat tämän sijaan ainoastaan mahdollisuuksia oppia lisää tuosta itse kokemuksesta. Koulutuksen aikana tulen antamaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mikä merkitys erilaisilla kokemuksilla on, niin meille itselllemme, kuin myös koko ihmiskunnalle ja sen kehitykselle. Miten suurista taakoista voisimmekaan päästää irti, jos voisimme luopua omista uskomuksistamme karmaa kohtaan sekä sitä velkaa kohtaan, jonka tuo karman käsitys on tuonut mukanaan maailmaan. 

Suomalaisuus 

Me emme osaa aina välttämättä nähdä kaikkea sitä viisautta, jota kannamme mukanamme suomalaisina. Emme monesti myöskään näe kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita olemme luoneet itsellemme sekä omalle elämällemme syntyessämme Suomeen. Olemme tehneet tietoisen valinnan syntyä tähän maahan, ottaaksemme vastaan suomalaisen kulttuurin perinteet kuten vapaus, luovuus, sitkeys, riippumattomuus, unohtamatta lukuisia muitakin kulttuurimme hyveitä. 

Suomalaisuuteen kuuluu tämän lisäksi myös paljon syvempiäkin ulottuvuuksi, joita voimme tarkastella laajemmasta tietoisuudestamme käsin. Koulutuksen aikana tulen raottamaan sinulle hieman tätä syvempää ymmärrystä omasta suomalaisuudestasi sekä siitä, mitä tarkoittaa kehittyä suomalaisena kohti laajempaa tietoisuutta ja mitä se voi mahdollistaa koko ihmiskunnalle. Olemme pieni kansa, jolla on käytössään suuri viisas sydän sekä suora yhteys universumin tietoisuuteen. 

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

OPI UUSIA ASIOITA ITSESTÄSI 

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

NÄMÄ ASIAT OPIT KOULUTUKSEN AIKANA 

SANOJA SUORAAN SYDÄMESTÄ 

Iso kiitos Reija! Koulutus oli jälleen aivan mahtava. Ylitti kaikki odotukset.
Suosittelen koulutuksiasi kaikille sydämestäni. Olet todella selkeä kouluttaja, videoissa puhuessasi
ja opetuksissasi.
Kerrot asiat selkeästi ja perusteellisesti, mitään ei jää epäselväksi.
Parempaa kouluttajaa ei voisi ollakaan. Kiitos jälleen kaikesta!

– Susanna Ahonen – 

Koko opetus oli hyvin selkeää ja erittäin perusteellisesti kerrottu niin sanallisesti
videoissa kuin myös luettavassa materiaalissa. Minun mielestäni täydellinen koulutuspaketti.
Kiitos vielä siitä. Kyllä olen paljon oppinut, mutta paljon on vielä oppimatta,
eli aikaa harjoituksille. Harjoitukset tekee mestarin!
– Terho Romo – 

Todella hyvä ja mielenkiintoinen koulutus. Omaan elämääni se vaikutti niin,
että olen saanut apua ihottumani paranemiseen. Hyvä jatkaa tästä eteenpäin näillä tiedoilla.
Olet ihana, selkeä ja miellyttävä ohjaaja. Kiitos Reija!
– Sinikka Piiroinen – 

Tämä koulutus avasi omaa itsetuntemustani ihan uudella tavalla ja antoi myös
sysäyksenmuuttaa omaa elämää enemmän omaa itseäni tukevammaksi. Suosittelen lämpimästi
kaikille niille,jotka haluavat todella oppia tuntemaan itseään syvemmin sekä ihmisenä
ettäenergeettisenä olentona tässä maailmassa. Tämä koulutus antaa
hyvät eväät koko loppuelämän sisäiselle muutokselle.
– Marjut Hiltunen –
Koulutus vahvisti aiempaa energiayhteyttä. Sain paljon uutta tietoa.
Nyt vain paljon omia hoitohetkiä ja irti vanhoista tukoksista, jotka vaikuttavat
jokapäiväisessä elämässä. Ihana rauhallinen ja selkeä videoesiintyminen.
Kiitos hyvistä opeista, oivalluksista! Kiitos hyvästä koulutuksesta!
Syksyn kurssia odotellen innolla!
 – Sanna Kortelainen – 

Kiitos jälleen Reija. Opetustasi on vaan niin ihana kuunnella, mikä rauhallisuus ja läsnäolo.
Ja se kun kerrot tarinoita omista kokemuksista ja niiden tuomista oivalluksista, ne tuo
kyllä todella lisää syvyyttä opetukseesi. Kyllä kannatti jatkaa matkaa kanssasi!
Paljon olen saanut lisää ymmärrystä omasta itsestäni ja minua
ympäröivästä energiasta. Kiitos Reija!
– Heli Pähti – 

TÄSSÄ ALLA VIELÄ MUUTAMA NIMETÖN PALAUTE OSALLISTUJILTA 

Materiaalia oli riittävästi. Välillä tuntui, että sitä oli ihan valtavasti,
mutta kaikki oli täyttä asiaa. Ja piirustukset oikein hyviä, selviä ja symppiksi.
Kiitos upeasta kurssista. Tulen varmasti osallistumaan kolmannellekin kurssille mukaan.
Olen opiskellut noita asioita jo vuosia, mutta näiden kurssien myötä,
ihanalla opastuksellasi, asiat ovat auenneet paljon laajemmin ja syvemmällä tavalla.
Tämä on ollut varsinaista oivallusten ilotulitusta.
Ihanan rauhallisella ja rentouttavalla tavalla avaat asioita hyvin syvällisesti.
Useita kertoja on tullut esille asioita, joita olen ihmetellyt jopa vuosikymmeniä,
saamatta tukea näkemyksilleni. Ja nyt vihdoin saan ja vieläpä perustelujen kanssa.
Erityisen kiitollinen olen juuri noista toisinajattelu oivalluksista.
Tämä kurssi oli minulle täydellinen tähän hetkeen. Oli aivan ihanaa vain antautua
vastaanottamaan ja eheytymään.
Olet aivan omalla paikallasi ohjaajana ja teet todellakin sydämelläsi tätä työtäsi.
Olet erittäin symppis ja selkeä opettaja. Perehdyt käsittämättömän hyvin aiheeseen
ja jaat sen selkeästi meille. Perinpohjainen.
Reija, olet kujeellinen ja ihana kouluttaja. Et ollenkaan mikään tuputtaja
tai kaikki tietävä, vaan annat tilaa kaikille vapaasti omaksua ne asiat,
jotka parhaiten resonoivat.
Tämä matka on ollut hyvin syvällisesti parantava, eheyttävä,
voimaannuttava ja laajentava. Erityisen tärkeä oli ”Miksi tunneni tseni erilaiseksi”.
Vuosikymmeniä painanut taakka putosi kerralla pois ja
leijuin päiväkausia videon kuunneltuani.
Kiitos Reija kaikesta tästä tiedosta ja siitä, miten hienosti osaat asiat esittää.
Olen kuunnellut ja mietiskellyt koulutusvideoitasi hitaasti ja hartaasti.
Olen saanut paljon hyviä oivalluksia ja selvennystä
omiin mielikuviini.
Olen päässyt peloistani näitä energioita kohtaan, saanut vahvan
itseluottamuksen omasta vahvuudestani. Olen saanut elämäni aikana
usein palautetta siitä miten voimakkaasti vaikutan, enkä ole ymmärtänyt sitä.
Nyt tajuan ja voin hyväksyä sen.
Tämä matka on ollut aivan mahtava! Näen maailman nyt positiivisemmin
ja laajemmin kuin ennen, ja ymmärrän, että kaikki kokemukset ovat tosi arvokkaita.
Lähden aivan uudenlaisella innolla elämään.

Sydämen Saaga ™ – koulutukset

AVAUDU UUDELLE YMMÄRRYKSELLE

OSALLISTU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Uusi ymmärrys

Tämän koulutuksen myötä haluan antaa sinulle uuden ymmärryksen omasta itsestäsi ja kaikista niistä mahdollisuuksista, joita kannat mukanasi. Haluan näyttää sinulle miten rajaton olet olemukseltasi ja mit kaikkea voitkaan saavuttaa itsesi kanssa silloin, kun avaudut koko potentiaalillesi. Tämä koulutus on minun lahjani sinulle ja se mahdollistaa sinun jakaa tätä tietoa eteenpäin sitten aikanaan myös oman elämäsi kautta maailmaan. 

Muutos maailmaan lähtee aina oman itsemme kautta, emmekä voi muuttaa maailmaa millään muulla tavoin kuin muut tamalla omia uskomuksiamme ja tunteitamme omaa itseämme kohtaan. Myötätunto, ymmärrys ja rakkaus itseämme kohtaan, auttaa meitä olemaan yhä avoimempia myös muita ihmisiä kohtaan. Tällöin toimimme esimerkkeinä muille siitä muutoksesta, joka meille aikuisillekin on mahdollista saavuttaa, jos sen työn haluamme oman itsemme kanssa tehdä. Olet enemmän kuin sydämellisesti tervetullut mukaan tähän koulutukseen.